POGOJI POSLOVANJA

Nahajate se na spletnem mestu SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P., Radovljica, www.manca-sp.si. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.manca-sp.si, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. vsebin spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina Martine Intihar s.p.. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Naziv podjetja: SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P.
Naslov: Gradnikova cesta 2, Radovljica, 4240 Radovljica
Elektronski naslov: sport.manca@siol.net
Kontaktna telefonska številka: +38645314051

SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. si pridržuje pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

 

Namen zbiranja osebnih podatkov

 

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:
povpraševanje uporabnikov

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
ime in priimek
elektronski naslov
naslov stalnega ali začasnega prebivališča
stacionarno in/ali mobilno številko


Osebna privolitev uporabnika

 

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

 

Neposredno trženje

 

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

 

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

 

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

 

Shranjevanje osebnih podatkov

 

Na spletni strani www.manca-sp.si se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov podjetja SPORT HOTEL MANCA JANEZ FILIPIČ S.P. in se uporabljajo zgolj za komunikacijo uporabnikom.

Call Now Button
Scroll to Top